Název subjektu: Obec Onšov

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:548502
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Pelhřimov
Kraj:Vysočina
Oblast:Jihovýchod
IČ:511609
Počet obyvatel:224
Počet zaměstnanců k 1.12.2013:49
Výměra:998 ha

Obec

Ulice:Onšov 10
PSČ:39501
Pošta:Pacov
Telefon:565498118
Fax:
E-mail:
Internet:http://obec.onsov.cz/

Obecné informace

Pošta:Ne Plynovod:Ne
Policie:Ne Kanalizace:Ano
Zdravotnické zařízení:Ne Vodovod:Ano
Bilance (tis. Kč) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Daňové příjmy: 782,88 1 136,19 919,72 880,35 1 239,86 1 310,24 1 365,12 1 480,39 1 618,59 1 548,15 1 743,08 2 383,82
2. Nedaňové příjmy: 297,62 466,33 505,67 403,84 505,44 325,66 401,55 357,06 352,82 499,07 1 306,59 1 130,21
3. Kapitálové příjmy: 0,0 4,35 1 443,36 6,1 2,29 109,5 0,63 30,98 0,63 55,0 135,0 227,95
4. Přijaté dotace: 2 760,27 466,71 50,9 92,85 127,09 169,83 227,05 235,86 216,72 311,13 115,16 432,57
Příjmy celkem: 3 840,77 2 073,58 2 919,65 1 383,14 1 874,68 1 915,23 1 994,35 2 104,29 2 188,76 2 413,35 3 299,83 4 174,55
5. Běžné výdaje: 1 031,14 1 111,64 1 428,73 1 357,17 1 613,59 1 786,29 1 985,66 2 035,82 1 913,5 2 431,41 1 920,73 2 182,74
6. Kapitálové výdaje: 3 119,19 852,5 206,58 110,0 0,0 515,68 3,9 11,47 0,0 234,82 168,31 735,54
Výdaje celkem: 4 150,33 1 964,14 1 635,31 1 467,17 1 613,59 2 301,97 1 989,56 2 047,29 1 913,5 2 666,23 2 089,04 2 918,28
Saldo příjmů a výdajů: -309,56 109,44 1 284,34 -84,03 261,09 -386,74 4,79 57,0 275,26 -252,88 1 210,79 1 256,27
Bilance (tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013
1. Daňové příjmy: 2 148,15 2 183,46 2 182,26 2 548,97
2. Nedaňové příjmy: 992,79 1 099,42 1 480,63 1 269,6
3. Kapitálové příjmy: 153,3 47,26 5,78 9,24
4. Přijaté dotace: 366,0 606,86 3 286,26 1 378,85
Příjmy celkem: 3 660,24 3 937,0 6 954,93 5 206,66
5. Běžné výdaje: 2 454,62 3 108,43 2 269,52 4 157,67
6. Kapitálové výdaje: 793,73 286,76 6 555,79 1 079,83
Výdaje celkem: 3 248,35 3 395,19 8 825,31 5 237,5
Saldo příjmů a výdajů: 411,89 541,81 -1 870,38 -30,84
Počet osob 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet obyvatel: 275 275 270 248 248 239 241 242 233 239 242 246
Počet zaměstnanců: není není není není 28 63 57 52 46 46 49 53
Počet osob 2009 2010 2011 2012 2013
Počet obyvatel: 234 237 238 není 224
Počet zaměstnanců: 47 49 67 není 68